MAU DON XIN NANG LUONG TTH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thạch Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:16' 28-05-2012
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:
Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường THCS Triệu Trạch.
Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Phòng GD&ĐT Huyện Triệu Phong.
Phòng Nội vụ, UBND Huyện Triệu Phong Tỉnh quảng Trị.
Tên tôi là: Võ Thạch Sơn
Đơn vị công tác: Trường THCS Triệu Trạch – Triệu Phong – quảng Trị
Ngày vào ngành: 01/09/1985
Bậc lương hiện tại đang hưởng: bậc 6, hệ số 4,32, mã ngạch 15a.201
Căn cứ vào thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/10/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ công văn số 94/NV-TCCC ngày 14/3/2006 của Sở Nội vụ tỉnh về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 91/SNV-TCCC ngày 02/3/2007 về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
- Xét quá trình công tác trong năm 2011 bản thân tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được Đảng bộ xã Triệu Trạch tặng giấy khen.
- Xét về thời gian nâng lương lần trước của tôi là ngày 01 tháng 9 năm 2009.
Theo các tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn thì tôi thuộc đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn trong 6 tháng đầu năm 2012.
Vậy tôi viết đơn này kính mong quý cấp lãnh đạo xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn từ bậc 7, hệ số 4,32 lên lên bậc 8, hệ số 4,65.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Triệu Trạch, ngày 19 tháng 5 năm 2012
NGƯỜI VIẾT ĐƠNVõ Thạch SơnHồ sơ đề nghị nâng lương trước thờ hạn :
- Đối với cá nhân người được xét nâng lương trước thời hạn :
+ Cung cấp rõ : ngạch, bậc lương đang hưởng và thời điểm được hưởng.
+ Bản sao các thành tích đạt được (các danh hiệu đạt được trong thời gian giữ bậc lương)
+ Bản sao Quyết định bậc lương đang hưởng.
- Đối với Hội đồng :
+ Tờ trình của đơn vị quản lí CB, CCVC.
+ Biên bản họp xét của đơn vị có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
+ Danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc xếp thứ tự ưu tiên.
+ Bản chụp các minh chứng thành tích (Bằng khen, Huân chương, …).